Materijali

Kroz dugogodišnji rad i svakodnevne raznovrsne zahteve naših kupaca i korisnika usluga pored konvencionalnih materijala koristimo moderne materijale unapredjenih karakteristika koji obezbedjuju širok izbor kvalitetnih rešenja u enterijerima raznih potreba. Bez kvalitetnog materijala nema ni kvalitetnog proizvoda.

Horizontalne površine u svakom enterijeru predstavljaju delove koji su najfrekventnije izloženi korišćenju pa je neophodno sa posebnom pažnjom odabrati odgovarajući material od koga će biti izradjene. Svaki od materijala ima svoje upotrebne i tehničke karakteristike uključujući I mogućnosti obrade koje ga izdvajaju kada se odabira finalno dizajnersko I kvalitativno rešenje u enterijeru.

Primena svakog novog materijala zahteva od nas da detaljno upoznamo i savladamo njegovu tehnološku obradu s obzirom da svaki od njih obradjujemo samostalno u svom proizvodnom pogonu.

Kroz to upoznavanje, savladavanje različitih zahteva i projekata tokom niza godina proširili smo svoje mogućnosti, veštine i kompetenciju u fabrikaciji raznovrsnih materijala što predstavlja našu primarnu uslugu – sve na jednom mestu!