Box system

Za profesionalce koji žele bržu i lakšu montažu.

ŠTA JE BOX System?

Zahvaljujući našem dugogodišnjem iskustvu u izradi nameštaja, upotrebi najsavremenijih tehnologija i timu stručnjaka različitih profila i iskustava u industriji nameštaja i opremanju enterijera, razvili smo inovativni koncept izrade i prodaje korpusnih elemenata za izradu nameštaja, koji su unapred definisani i kataloški sistematizovani uz odredjene fleksibilne i prilagodljive parametre. Ovakav način proizvodnje elemenata ubrzava i olakšava proces proizvodnje – sklapanja, proces poručivanja elemenata, smanjuje rok izrade elemenata, što dovodi do povoljnije cene konačnog proizvoda, uz izuzetnu fleksibilnost svih elemenata u Zomont BOX System ponudi.

Priprema i projektovanje Zomont BOX System elemenata vrši se u najsavremenijem software-u koji omogućava vizuelizaciju elemenata u trodimenzionalnom prostoru.

Sečenje i obrada materijala se obavlja prema krojnim listama koje izrađujemo na osnovu unetih podataka i parametara iz porudžbenice koju ste nam uredno popunili I dostavili.

Materijali se obrađuju na najmodernijim CNC mašinama koje garantuju kvalitet i preciznost sečenja I obrade. U obradnom procesu ne koristi se testera, već set namenskih glodala, što kao rezultat daje visok kvalitet i preciznost obrađenih elemenata.

U ČEMU JE PREDNOST BOX System-a ?

Uobičajeni način poručivanja elemenata za izradu nameštaja profesionalnih stolara zasniva se na izradi projekta – crteža, sa svim dimenzijama nakon čega se izradjuje detaljna specifikacija sastavnih delova svakog od elemenata (korpusa) koja podrazumeva krojnu listu sa dimenzijama za svaki od odabranih materijala i dezena, naznake za opcije kantovanja, posebne crteže, skice i detalje obrade (usecanja, falcovanje, nutovanje, perforacije I sl.). Nije retkost da veliki deo profesionalnih stolara sve vrste pomenutih obrada za konstruktivne veze i montažu vrše ručno, svojim alatom i mašinama, u svojim pogonima i radionicama isključivo zato jer priprema uobičajene porudžbine – specifikacije, zahteva dosta vremena i posvećenosti za šta opravdano nemaju uvek dovoljno vremena i strpljenja. Nakon ovakve detaljne pripreme i dokumentacije stolar dolazi kod nas i pristupa poručivanju tako što usmeno diktira dimenzije koje se unose u specijalizovani program za izradu krojnih šema, predaje crteže i skice koje se na licu mesta razjašnjavaju i precrtavaju u AutoCad program kako bi se prilagodili u format koji omogućava obradu na CNC mašinama. Nakon svega toga još jednom se sve diktirano i uneto proverava kako se nešto ne bi propustilo. Ovaj proces može se obaviti i putem slanja specifikacija na našu email adresu ali isključivo pod uslovom veoma jasnih i nedvosmislenih podataka i višestrukih provera kako bi se izbegli nesporazumi i greške u komunikaciji. Svakako, proces poručivanja koji zahteva obostranu stručnost, koncentraciju, strpljenje i ono najvrednije i najskuplje – vreme.

Koristeći BOX System poručivanja stolar treba da uradi projekat i onda da popuni standardizovanu porudžbenicu za tražene elemente u obliku tabele u okviru koje definiše odabrane materijale, gabaritne dimenzije korpusa i potrebne detalje koji se nalaze u tabeli.

 • Ne mora da razrađuje, priprema i ispisuju krojne liste sa dimenzijama sastavnih delova elemenata.
 • Ne moraju da razrađuju i pripremaju za svaki element detaljni crteži, šeme obrade i bušenja za konstruktivne montažne okove
 • štedite svoje vreme
 • olakšavate način poručivanja i nabavku materijala
 • dobijate poručeni materijal isečen, obradjen i razbušen za definisane okove – spremno za sklapanje u potpunosti bez dodatne naplate obrade
 • dobijate materijal gde je svaki element obeležen nalepnicom na kojoj su oznake pripadnosti – lakša pretraga i sortiranje sastavnih delova elemenata prilikom sklapanja
 • smanjujete mogućnost grešaka

KAKO SE PORUČUJE PUTEM BOX System-a ?

Zomont BOX System poručivanja elemenata je namenjen isključivo profesionalnim stolarima i proizvodjačima, kao i hobi majstorima sa odredjenim iskustvom i tehničkim znanjem.
BOX Sistem je veoma jasan način poručivanja za sve profesionalce u proizvodnji nameštaja. U nastavku je kratko upustvo šta je neophodno ispuniti kako bi dobili sve ono što BOX System sadrži i čime olakšava rad na realizaciji sklapanja i montaže.

1 _ Potrebno je da pripremite crtež – skicu kuhinje, proizvoda sa dimenzijama u sklopu i uredno popunite porudžbenicu sa svim ponudjenim, potrebnim i jasno navedenim dimenzijama, opcijama i podacima za svaki odabrani element pojedinačno. U porudžbenici je potrebno definisati:

 • odabrane materijale iz naše ponude
 • gabaritne tačne dimenzije elemenata sa odabranim konstruktivnim opcijama i napomenama
 • dimenzije radnih ploča sa pozicijama i merama otvora za ugradnu tehniku i sudoperu
 • svaka dodatna informacija, skica, crtež i opis koji olakšava i precizira zahtev je poželjna i dobrodošla jer umanjuje vreme komunikacije, provera a pre svega potencijalnih grešaka usled nejasnih i dvosmislenih podataka

2 _ Ovako pripremljene crteže, podatke i porudžbenicu možete poslati na naš mail box@zomont.rs ili lično doneti i predati u prethodno zakazanom terminu.

3 _ Na osnovu popunjene porudžbenice i dostavljenih podataka izradjujemo kalkulaciju i šaljemo Vam ponudu u najkraćem mogućem roku (ili po dogovoru), koja obuhvata vrednost materijala i kantovanja (bez okova). Sečenje i celokupna obrada (falcovanje, nutovanje, perforacije za police, bušenja za konstruktivne okove i sl.) se ne naplaćuje! Ova vrsta usluge je besplatna u okviru BOX System naručivanja. Uz ponudu dobijate specifikaciju okova koji Vam je potreban, a koji možete naknadno odabrati i kupiti u našoj prodavnici okova i galanterije za nameštaj, u skladu sa Vašim planiranim i raspoloživim budžetom.

4 _ Nakon potvrde ponude, završne provere i Vaše saglasnosti na sve detalje i uplate, Vaša porudžbenica se predaje u proizvodnju. Nakon toga, porudžbina se kompletira i priprema za Vaše preuzimanje ili dostavu (ovde videti napomenu u vezi isporuke materijala i elemenata) na ugovorenu lokaciju u definisanom roku. Onda preostaje onaj lakši deo za svakog profesinalnog ili hobi stolara – sklapanje i montaža BOX System elemenata. Ovde možete preuzeti:

VAŽNE NAPOMENE I SAVETI:

Molimo Vas da najavite i zakažite termin za predaju porudžbenice Zomont Box System elemenata kako bi se rezervisalo vreme za kvalitetnu primopredaju i konsultacije u vezi Vašeg zahteva. Kontaktirajte nas telefonom ili email-om.

PORUČIVANJE BEZ JASNO POPUNJENE PORUDŽBENICE NE RADIMO I NE RAZMATRAMO KAO ZAHTEVE.

Usmena dogovaranja, uputstva, razjašnjenja i instrukcije za koja ne postoji popunjena porudžbenica, pisana potvrda, jasan crtež i Vaša pismena saglasnost ne podležu reklamaciji.

ZOMONT nije u obavezi da rešava, tumači i definiše dimenzije elemenata i uklapanja u okviru mera prostorija sa postojećim instalacijama.

Ukoliko ste amater – početnik bez tehničkog znanja i iskustva, koji po prvi put ima želju da izradi nešto samostalno uz pomoć BOX sistema neophodno je da prethodno temeljno pročitate i proučite BOX System uputstvo ili ipak pronadjete stručnu podršku i pomoć profesionalaca iz Vaše okoline. Objektivno, ukoliko nemate iskustvo i tehničko predznanje ne preporučujemo Vam pokušaj učenja i probe putem BOX System-a. Iz našeg dugogodišnjeg iskustva ovakvi pokušaji, iako se na kraju ipak završe, ostavljaju iza sebe nemerljivi i prekomerni utrošak vremena uz materijalne greške, a sve usled niza nesporazuma, polovično i nestručno prenetih informacija i detalja čime se u potpunosti gubi smisao usluge BOX System-a i svih njegovih nesumljivih prednosti i pogodnosti. Tako završeni projekti ne mogu se nazvati “uspešnim”. Kada posmatrate profesionalce u svakom poslu skoro uvek sve izgleda jednostavno i lako, ali kada i sami pokušate isto, ubrzo dodjete do zaključka da to uopšte nije baš tako. Slično je i sa izradom nameštaja, stolarskim zanatom pa i BOX System-om.

Navodimo primer:

Primopredaja BOX System porudžbenice uredno popunjene od strane stolara profesionalca koji poručuje kuhinju od 10-tak elemenata traje oko 15 minuta pa i manje, bez posebnih dodatnih konsultacija, sastanaka I dugotrajnih, detaljnih i višestrukih provera do momenta potvrde i lansiranja naloga u proizvodnju. Rezultat je kompletiranje materijala bez dorada i dopuna.

Primopredaja BOX System porudžbenice stolara amatera koji poručuje kuhinju od 10-tak elemenata traje više od jednog radnog sata (najčešće znatno duže) sa otežanim razumevanje zahteva, uz niz naknadnih konsultacija, sastanaka, izmena, provera i dopuna. Rezultat je takodje kompletiranje materijala, ali najčešće uz naknadne dorade, prerade, dopune i troškove koji u potpunosti eliminišu isplativost za kupca na više načina.

Popunjavanjem porudžbenice po jasnom uputstvu korišćenjem standardizovanih elemenata iz raspoložive kataloške baze, dimenziono prilagodjenih potrebama Vašeg projekta:

 • štedite zajedničko vreme komunikacije (sastanci, konsultacije, dopisivanja, provere I sl.)
 • eliminišete mogućnost nesporazuma i nejasnoća
 • obezbedjujete bržu pripremu za proizvodnju (kraći rok za kompletiranje materijala)
 • znatno umanjujete mogućnosti grešaka u obradi

*Pogledajte primer popunjene porudžbenice.

Porudžbenica predstavlja dokument putem kojeg međusobno komuniciramo i razjašnjavamo sve podatke iz Vašeg zahteva. Uredno, kompletno i jasno popunjena porudžbenica predstavlja jedini važeći dokumentovani set podataka i informacija za uspešno poručivanje i realizaciju.

Putem popunjene porudžbenice Vi nam jasno dajete podatke šta Vam je potrebno, a mi jasno znamo šta treba da uradimo za Vas.

Popunjenom porudžbenicom umanjuje se mogućnost pogrešnih interpretacija i tzv. podrazumevajućih podataka.

Svi alternativni načini – usmena dogovaranja, uputstva, razjašnjenja i instrukcije za koja ne postoji popunjena porudžbenica, pisana potvrda, jasan crtež i Vaša pismena saglasnost uvek dovode do niza nesporazuma, pretpostavki, grešaka, prerada, dorada, vremenskih i materijalnih gubitaka za obe strane.

BOX System je zamišljen kao podrška u Vašem poslu i projektima u kojima želite da poboljšate efikasnost i smanjite svoje troškove vremena i angažovanja u svim fazama rada.
Vaše je da osmislite projekat, definišete sve neophodne podatke prema uputstvu i kompletno popunite porudžbenicu, a sve ostalo je naša briga.

Savetovanje i konsultacije u BOX System-u elemenata:

Ukoliko su Vam potrebni saveti i konsultacije u vezi BOX System elemenata i poručivanja pre izrade porudžbenice, možete nas kontaktirati kako bi zakazali termin sastanka.

Naše stručno lice informisaće Vas i pomoći da dobijete odgovore na pitanja i kasnije sami uobličite i formirate porudžbenicu.

Savetovanje i konsultacije do 30 minuta su besplatni. Cena savetovanja dužeg od 30 minuta naplaćuje se 1.500 dinara po svakom započetom satu. Savetovanje ne podrazumeva tumačenje zahteva, popunjavanje porudžbenice, izradu crteža i projekta od strane našeg stručnog lica već usmene savete, i pokazna usmerenja i razjašnjenja vezana za BOX System uslugu.

Ukoliko želite da poručite elemente koji su izvan standardne ponude elemenata navedenih u katalogu, potrebno je da donesete precizne, uredne i jasne crteže elemenata sa svim neophodnim dimenzijama, detaljima i definisanim materijalima. U ovoj varijanti poručivanja i pripreme za obradu i proizvodnju, potrebno je da u prethodno zakazanom terminu zajedno sa našim stručnjakom prodjete kroz ceo projekat. Cena savetovanja, pripreme i razrade o ovoj verziji poručivanja naplaćuje se 3.000 dinara za svaki započeti sat. U ovoj opciji poručivanja ne možemo garantovati kvalitet, kompletnost i preciznost obrade za bušenja i perforacije montažnog okova.

ZA SVE DODATNE INFORMACIJE U VEZI MATERIJALA I USLUGA MOLIMO VAS DA SE OBRATITE PUTEM NAŠIH EMAIL ADRESA I KONTAKT TELEFONA.